adidas yeezy boost 350 v2 beluga retailer list yeezy boost 350 v2 beluga raffle en adidas yeezy boost 350 v2 beluga solar red release info kanye west yeezy boost adidas yeezy adidas yeezy boost 350 beluga 112713 yeezy boost 350 oxford tan adidas yeezy boost 350 v2 beluga early links buy beluga yeezy boost 350 v2 links adidas yeezy boost 350 v2 beluga available now adidas yeezy boost 350 beluga yeezy boost 350 v2 beluga bb1826 adidas yeezy boost 350 v2 beluga drops this month adidas yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost 350 v2 beluga solar red release info adidas yeezy boost 350 v2 solar red adidas confirmed app detailed look yeezy boost 350 v2 complete packaging yeezy boost 350 v2 all grey adidas yeezy boost 350 v2 beluga release reminder adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga Release Date

3D NLS -Diacom

URZĄDZENIA NAJNOWSZEJ GENERACJI !!!!

Aparat DIACOM jest urządzeniem pomiarowo-informacyjnym najnowszej generacji, które ułatwia terapeucie ustalenie właściwego rozpoznania problemów zdrowotnych oraz ich przyczyn. DIACOM stanowi źródło dodatkowych informacji o stanie zdrowia klienta w ujęciu holistycznego modelu zdrowia.

W ZAKRESIE DIAGNOZY BADANIE APARATEM DIACOM UMOŻLIWIA:

 • ocenę stanu energetycznego narządów i ich możliwości adaptacyjnych
 • dokładną cyfrową ocenę stanu narządów: wątroby, trzustki, tarczycy, nerek, nadnerczy, serca i naczyń, narządów płciowych, jelit, żołądka, stawów, płuc i innych
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych (predyspozycji)
 • rozpoznawanie przyczyn dolegliwości
 • rozpoznawanie rodzaju, stopnia i tempa rozwoju choroby
 • tropienie pasożytów, bakterii, wirusów oraz ocenę ich szkodliwości
 • badanie alergenów
 • biochemiczną analizę płynów ustrojowych

W ZAKRESIE LECZENIA I WSPOMAGANIA:

 • indywidualny dobór suplementów diety
 • wybór postępowania leczniczego i wspomagającego
 • ocenę działania suplementów diety na organizm
 • monitorowanie postępów leczenia w trakcie suplementacji
 • wspieranie organizmu terapiami DIACOM

Badanie urządzeniem DIACOM jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym. Jest to badanie wieloetapowe , gdzie każdy etap: rejestracja, wywiad , skanowanie, stanowi istotny element dalszej analizy problemów zdrowotnych.


Jak działa Terapia biorezonansowa ?

Terapia biorezonansowa 3D-NLS wykorzystuje strategiczne rozmieszczenie magnetycznych cewek indukcyjnych na powierzchni głowy. Sygnały elektromagnetyczne są przesyłane poprzez słuchawki, w celu usunięcia blokady w naturalnym przepływie energii w organizmie.

Przez wiele wieków sprawdzone naturalne metody lecznicze, takie jak akupunktura, homeopatia i uzdrawiające rośliny, cieszyły się wielkim sukcesem.

META-terapia została zbudowana na tym fundamencie, ale w zupełnie nowej syntezie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej i elektroniki. W ten sposób można zawsze znaleźć odpowiednie częstotliwości, które są specjalnie dostosowane do pacjenta i najbardziej skuteczne w terapii. System terapii przesyła te informacje z komputera do ciała człowieka w dokładnie ustalonej ilości i aktywuje samo leczenie i usuwanie toksyn.Liczne badania w dziedzinie efektywności energetycznej urządzeń Informatyki doprowadziły do powstania całkowicie nowego sprzętu będącego w stanie zniszczyć barierę między świadomością a podświadomością.

Stan poszczególnych narządów jest definiowany przez konfigurację ich biopola. Diagnostyczna metoda NLS pozwala na ocenę stanu bioenergii każdego narządu indywidualnie. Wyniki można otrzymać w postaci wizualnych obrazów z topografią całego obszaru, jak również graficzne elementy, które pozwalają na analizę uszkodzonej tkanki, umożliwiając bardziej dokładne określenie nie tylko typu urazu , ale także objaśnienie diagnozy. Badanie jest przeprowadzone za pomocą powiększonego rezonansu promieniowania do badanego narządu, a następnie odzyskuje się materiał dowodowy za pomocą bezdotykowych czujników wyzwalających. Jest to widoczne w tym, że ludzki mózg odbiera sygnał o potrzebie zweryfikowania (przetestowania) tego czy innego narządu. Sygnał jest doprowadzany do ekranu monitora, jak również do słuchawek na głowie w serii fal elektromagnetycznych typowych dla zdrowego ciała ludzkiego. Jest to możliwe, ponieważ każdy narząd i każda komórka w ludzkim ciele ma własny zakres fal elektromagnetycznych. Tak więc chcielibyśmy zapytać pytanie - co się dzieje z narządem docelowym? W odpowiedzi na pytanie, mózg przedmiotu daje odpowiedź, która jest odbierana przez czujniki

META-terapia

pomaga organizmowi lepiej radzić sobie z wykrytymi problemami, toksynami i alergenami a także je wyeliminować. Ponadto wyższe czynniki naturalnych zaburzeń- przewlekły stres i zaburzenia reakcji ośrodkowego układu nerwowego - będą neutralizowane dzięki terapii. Są to ważne czynniki dla aktywizacji układu odpornościowego i samego leczenia, umożliwiając polepszenie stanu nawet bardzo starych chorób narządów.
Terapia trwa od około 5 do 20 minut. Częstotliwość leczenia musi zostać powtórzona w zależności od charakteru schorzeń. Wymagane jest zwykle od trzech do dziesięciu sesji.

W opiece profilaktycznej zaleca się przeprowadzenie 10 sesji co drugi dzień, w odstępie 1 miesiąca. W przypadku leczenia choroby, sesje są przeprowadzane każdego dnia, 1 dziennie. Ilość zabiegów -5-6, w przerwie od 2-3 tygodni.Oprócz terapi, przepisywane są mikroskładniki, herbatki ziołowe lub inne suplementy. Są zalecane indywidualnie pod kątem skuteczności i stanowią optymalne przedłużenie terapii.Terapia między dwiema głowicami magnetycznymi słuchawek 3D-NLS jest przyjemna i relaksująca. Optymalizuje system energetyczny ciała, wzmacnia układ odpornościowy i zdolności do samodzielnego leczenia. Pacjenci czują się bardziej aktywni i mają więcej energii - często już po pierwszej sesji terapeutycznej. Poprawia się zdolność tolerowania stresu i zewnętrznych wymagania codziennego życia. Ból i objawy są często zredukowane nawet po pierwszej sesji.
Mimo, że to skuteczność META-terapii jest duża,to zastosowanie pola elektromagnetycznego jest stosunkowo słabe w porównaniu do zwykłego naświetlania polem elektromagnetycznym. Efekty uboczne i zagrożenia nie są znane.

*ANALIZATOR KWANTOWY*

KWANTOWY ANALIZATOR SKŁADU ORGANIZMU to proste urządzenie działające w oparciu o przepływ energii w organizmie . Urządzenie to odczytuje poziom wszystkich związków odżywczych w organizmie: witamin, minerałów, aminokwasów, koenzymów, hormonów. Metoda ta daje możliwość pozyskiwania informacji o człowieku w bezinwazyjny, bezpieczny sposób, który pozwala holistycznie spojrzeć na temat choroby, jej przyczyn i metod przywracania do zdrowia.
W ciągu 3 minutowego testu uzyskasz wiedzę jak z ponad 20 badań laboratoryjnych. WITAMINY, MINERAŁY, HORMONY, AMINOKWASY. Pomiar trwa krótko , nie jest uciążliwy ani niebezpieczny dla klienta i co najważniejsze daje niezwykle szeroką informację o tym co się dzieje w organizmie.

. Po wykonaniu otrzymujemy:
- analizę statystyczną wykonaną przy użyciu metod naukowych które są zatwierdzone przez praktyki kliniczne. Dokładność tego produktu może wynieść od 0 do 85%. - - bezpieczny, test jest wykonanywany w sposób nieinwazyjny, więc urządzenie nie zaszkodzi ludzkiemu ciału. Na podstawie sprawozdań z testu można uzyskać informacje testowe, propozycje i sugestie wspierania swojego organizmu.

Zalecenia przed w/ w testami:

Nie powinno się pić alkoholu i kawy, nie jeść produktów ciężko strawnych, starać się nie brać leków przed badaniem. Być wyspanym przed testem. Po intensywnej aktywności fizycznej odpocząć 1-2 godziny. Testy powinny być przeprowadzone między posiłkami. Ubranie luźne. Usuń metalowe elementy (zegarek, telefon, biżuterie itp). Nie rozmawiać podczas badania i utrzymać stały oddech podczas testu.

URZADZENIA NAJNOWSZEJ GNERACJI !!!!